RÖVIDEN ÉS ÉRTHETŐEN A PONTOKRÓL

A közúti közlekedési előéleti pontrendszer 2001 óta van jelen hazánkban. Célja, hogy meghatározott közlekedési eseményekhez, konkrét és számszerűen nevesített pontokat rendeljen hozzá, amelyeket a Belügyminisztériumi Nyilvántartó tart számon, és összegez.

A pontok kiszabásánál alkudozásnak, méltányosságnak helye nincs, és a pontok mértékének eldöntése nem az utcán szolgálatot teljesítő rendőr, vagy a közlekedésrendészeti osztályok egyéni elbírálásának függvénye. Az a gondolatmenet is téves, amely szerint “…ha magasabb pénzbírságot szab ki a rendőr, vagy én mondom neki, hogy hajlandó vagyok többet is kifizetni, attól majd kevesebb lesz a büntetőpont…”

Tévhit tehát az, hogy a kiszabott pontokat az intézkedő rendőr vagy az eljáró hatóság, a körülmények mérlegelése szerint, mintegy “tól-ig, hasraütésszerűen” határozza meg.

Konkrét közlekedési esemény=konkrét pontszám

A 3 ELKÖVETÉSI FORMA 

Közlekedés-előéleti pontot (a továbbiakban: pont) kaphat az a járművezető, aki közúti bűncselekményt, a közúti közlekedés biztonságát fokozottan veszélyeztető szabálysértést, vagy közigazgatási bírsággal súlytandó szabályszegést követ el.

Az első eset bekövetkezése

Amikor Ön elköveti az adott cselekményt, és az rendőri igazoltatás során a helyszínen elismerésre kerül (tehát Ön aláírja, hogy a cselekményt elismeri), ez az un. helyszíni birság, amire törvény alapján felülvizsgálat kérhető. Erről Önnek tehát egyértelmű tudomása keletkezik, hiszen az eljáró rendőr nyilatkoztatja, tájékoztatást ad, melyben közli a kiszabott pontok számát.

Ha nem ismerte el

Bizonyos esetekben az elkövető nem ismeri el a cselekményt a helyszínen. Ezen esetekben feljelentés készül, a hatóság azt elbírálja, bizonyítási eljárásra kerül sor. Sok esetben elkerülhető a szabálysértési felelősség megállapítása és a pontok kiszabása.  

Egyéb esetekben

Számtalan esetben nem tud a helyszínen megvalósulni a tényfeltárás, ezen esetekben eljárás indul. Vétség, bűncselekmény esetén a bíróság hatáskörébe tartoznak az ügyek, de a kisebb fajsúlyú szabályszegések esetében a közlekedésrendészet hozza meg döntését. Az eljárások során sok esetben szintén elkerülhető a felelősségre vonás és a kiszabandó pontok.

A 3 ÉV ÉS A 13 PONT

A büntetőpontok három évig halmozódnak, aztán megsemmisülnek a Nyilvántartóban.

Ha Ön a három év tartama alatt eléri vagy átlépi a 13 pontot, arról a Nyilvántartó haladéktalanul értesíti Önt, s levélben tájékoztatják, hogy önkéntesen jelentkezhet Közlekedés-alkalmassági vizsgára, ahol csökkentheti a pontjainak számát, mielőtt elérné a ‘végzetes’ 18 pontot.

SOKAN EZT NEM VESZIK KOMOLYAN

A fentiek szerint tehát minden érintettnek van ideje és lehetősége önkéntesen csökkenteni a pontszámokat, de a gyakorlat szerint kevesen élnek a lehetőséggel, mert azt gondolják, hogy “most már nagyon fogok vigyázni, és biztos nem lesz több pontom”, így halogatják, amíg egyszer csak (akár egyetlen szabályszegésért) azonnal elérik, vagy átlépik a 18 pontot. Ez könyörtelenül azzal jár, hogy a vezetői engedélyt bevonja a hatóság minimum 6 hónapra, tehát legkevesebb fél évre. Ebben az lesz Önnek a legfájdalmasabb, hogy mindemellé már nem önkéntes, hanem kötelező a Közlekedés-alkalmassági vizsga, tehát nem csak vezetői engedélyét veszíti el, hanem el kell járnia arra költséges és hosszú  tanfolyamra és vizsgasorozatra, amelyre egyébként sem akart.

Sokan ezt mondják: “nem kaptam meg az értesítőt a 13 pontról, ezért nem tudtam róla, és ezért nem jelentkeztem önként a pontjaim csökkentése érdekében, tehát akkor tőlem nem vehetik el a jogosítványomat, mert nem adtak lehetőséget arra, hogy tudomásom legyen a megelőzési lehetőségről”

Erre a hatóság válasza: kézbesítési fikció, azaz kézbesítési vélelem. Mit jelent ez? Azt, hogy Ön hiába hivatkozik arra, hogy nem kapott értesítőt a 13 pont eléréséről, mert egyrészről a Nyilvántartó bizonyítani fogja, hogy ők megkísérelték Önnek elküldeni a levelet (talán nem kereste, talán nem vette át, talán nem ott tartózkodott ahová küldték stb.) , másrészről a 13 pontról való értesítés – bármely okból való elmaradása – nem módosítja a pontszámokat, tehát az erre való hivatkozás – teljesen hasztalan. Amennyiben Ön elérte vagy meg is haladta a 18 pontot, és a kormányablak (korábbi nevén: okmányiroda) kiküldött Önnek egy határozatot, amelyben felszólítják, hogy adja le vezetői engedélyét. A leadás kötelező, azonban az okmányirodai határozat – mint közigazgatási határozat – megfelelő indokokkal fellebbezhető.

KÖZLEKEDÉS ALKALMASSÁGI VIZSGA (UTÁNKÉPZÉS)

A vizsgaállomások minden megyeszékhelyen megtalálhatóak, de nem keverendőek össze az autósiskolával. Az utánképzés (Közlekedés-alkalmassági vizsga) nem autósiskola.

A Közlekedés-alkalmassági vizsgát a köznyelv: utánképzésnek, elterelésnek, különbözeti vizsgának, újravizsgának, szigorított vizsgának hívja – helytelenül. Költséges, hosszadalmas folyamat, a járványhelyzet miatt sok helyen szünetel, vagy akadozik.

 
Ön a pontok számát csökkentheti az alábbiak szerint: 13 pontig 9 ponttal, 14-17 pont között 6 ponttal.
 

Amennyiben a nyilvántartott pontok között közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegés miatt rendelt 9 pontérték megállapítása is szerepel, a nyilvántartott pontjainak száma az utánképzésen való önkéntes részvétellel csak a közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegés miatt rendelt 9 pont feletti pontok tekintetében csökkenthető.

MIT TEHET ÖN 18 PONTNÁL?

Amennyiben Ön elérte vagy meg is haladta a 18 pontot, és a kormányablak (korábbi nevén: okmányiroda) kiküldött Önnek egy határozatot, amelyben felszólítják, hogy adja le vezetői engedélyét. A leadás kötelező, azonban az okmányirodai határozat – mint közigazgatási határozat – megfelelő indokokkal fellebbezhető.

 Önnek kötelessége leadni a vezetői engedélyt, és be is jegyzik a nyilvántartóba, tehát aki ellenszegül ennek (pld. Ön azt mondja, hogy “nem tudom leadni, mert elveszett/nem találom”) attól még a számítógépes rendszerbe haladéktalanul bekerül, és egy igazoltatás során Ön akár őrizetbe is vehető (!), amely már nagyon komoly tét. Ez ugyanis az engedély nélküli vezetés, amely nagyobb kockázatot hordoz, mint azt Ön hinné.

Ne vezessen engedély nélkül, mert további eltiltás mellett, tényleges szabadságvesztés is járhat érte!

MIBEN TUDUNK SEGÍTENI?

Amennyiben Ön a 18 ponthoz úgy érkezett el, hogy még folyamatban van az ügye és/vagy nem ismerte el azt a cselekményt amely miatt elérte vagy meghaladta a 18 pontot, továbbá ha folyamatban van bármilyen közlekedésrendészeti ügye, amely nem jogerős, de a fenyegetettség megvan arra, hogy a pontok miatt hamarosan elveszik a vezetői engedélyét, akkor bátran hívjon, mert létezik törvényes megoldás! 

Ha cselekményét a helyszínen elismerte, ezekben az esetekben is van törvényes jogorvoslati lehetőség. Keressen meg minket, ügyét az összes körülményt figyelembe véve átnézzük, és megoldási lehetőségeket vázolunk fel Önnek.

A   Közlekedés-alkalmassági vizsga (utánképzés) kérdése COVID alatt még fontosabb kérdés lett, ugyanis egyes megyékben akár egy évet (!) is várni kell az utánképzési tanfolyamra, amely szintén jogszerűen elkerülhető bizonyos esetekben.

Keressen minket, és azonnal tájékoztatjuk lehetőségeiről.

ADATLAP

Amennyiben Ön azonnali – gyakorlati és statisztikai információkat szeretne kapni, nem is szükséges tovább böngésznie, mindösszesen csak ki kell töltenie ki az alábbi adatlapot:

Információk - Non-Stop - Országosan

Copyright © 2021